Regulamin sklepu

 1. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

Firma Interbud – Tomasz Romanowski świadczy usługi sprzedaży licencji na użytkowanie oprogramowania. Licencje są sprzedawane w formie elektronicznej. Po zaksięgowaniu wpłaty informacje o oprogramowaniu jest wysyłane drogą e-mailową w ciągu 72 godzin. Z tego względu niezbędne jest podanie prawidłowego adresu poczty elektronicznej.

 1. Warunki i możliwości dokonania przez Klienta zwrotów.

 

2.1.    Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 zpóźn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu faktury (paragonu). Zwrot odbywa się na koszt zwracającego.

Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu). W przypadku programów z kodem aktywującym – brak aktywacji kodu. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, firma Interbud – Tomasz Romanowski zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu  koszty dostawy do Klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane.
2.2    Zwracany towar, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy paragonem i/lub rachunkiem, powinien zostać odesłany do siedziby firmy Interbud – Tomasz Romanowski. Jeżeli na fakutrze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, po przyjęciu zwrotu SKLEP przyśle NABYWCY odpowiednią korektę faktury.

 1. Ograniczenia w dostarczaniu towarów
  Nie ma żadnych ograniczeń w dostarczaniu towarów.
 2. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 1. a) Umowa o świadczenie usług przez firmę Interbud – Tomasz Romanowski zostaje zawarta w momencie:
 • Wysłanie formularza zamówienia, z informacjami takimi jak adres e-mail, imię oraz nazwisko;
 • Zakupienie oprogramowania w inny sposób (np. przez przelew bankowy)
 1. b) Umowa o świadczenie usług może zostać rozwiązana w każdym czasie, odpowiednio:
 • w momencie złożenia rezygnacji z oprogramowania, zgodnie z punktem 2 regulaminu.
 • po skończeniu licencji oprogramowania (zwykle 12 miesięcy).
 1. c) Ceny towarów znajdujących się w cenniku wyrażone są w złotych polskich.
 2. d) Interbud – Tomasz Romanowski zastrzega sobie prawo do zmiany cen

poszczególnych usług znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych już do realizacji.

 1. e) Faktura jest wystawiana wyłącznie na pisemne żądanie kupującego.
 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewemprzeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 1. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zakupując program – zgadzasz się na przetwarzanie danych oraz ich zapis, w celu kontatku poprzez pocztę elektroniczną oraz identyfikację kupującego.

7. Sprzedaż treści cyfrowych. Wszystkie programy komputerowe są chronione przed kopiowaniem. Większość programów ma zastosowane zabezpieczenie sprawdzające na serwerze zdalnym aktulaną licencję programu. W celu zidentyfikowania komputera  kupującego niezbędne jest przesłanie identyfikatora komputera kupującego. Kupujący zgadza się na takie rozwiązanie.
8. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
9. Koszt dostawy. Programy wysyłane są w formie elektronicznej. Przy wysyłce elektronicznej ma dodatkowych kosztów. Istnieje możliwość zamówienia licencji programu na płycie CD. Do takiego zlecenia każdorazowo doliczamy 50 zł.
10. Wszystkie towary wystawione na sprzedaż są wolne od wad. Nie dotyczy to licencji programów komputerowych, które są utworami.
11. Firma Interbud – Tomasz Romanowski – nie ogranicza możliwości zakupu licencji programów do określonych krajów.