Brak sankcji za niesporządzenie świadectwa energetycznego tylko do 2014 roku

Brak sankcji za niesporządzenie świadectwa
energetycznego tylko do 2014 roku

Do sprzedaży mieszkania na rynku
wtórnym będzie niezbędne świadectwo energetyczne.

Właściciele, którzy zamierzają
sprzedać mieszkanie
na rynku wtórnym lub wynająć go, będą zmuszeni sporządzić świadectwo
energetyczne.

– Chcemy wprowadzić obowiązek
posiadania świadectwa energetycznego w przypadku wynajęcia mieszkania i
zbycia go na rynku wtórnym.
Za brak tego dokumentu nie przewidujemy sankcji, np. w postaci
nieważności transakcji – mówi Zbigniew Radomski, dyrektor Departamentu
Rynku Budowlanego i Techniki w Ministerstwie Infrastruktury.

Zmiany dotychczasowych przepisów
dotyczących świadectw domaga się Unia Europejska. Przygotowywana jest
nowelizacja prawa, która ma przewidywać sankcje za brak świadectwa.

Nowelizacja prawa budowlanego
wprowadza uproszczenia w sposobie sporządzania świadectw energetycznych
dla mieszkań
w budynkach. Właściciele mieszkań w budynkach zasilanych z sieci
ciepłowniczej oraz z instalacją centralnego ogrzewania będą mogli
wystąpić o sporządzenie świadectwa dla swojego lokalu na podstawie
certyfikatu dla całego budynku. Właściciel lub zarządca danego obiektu
budowlanego będzie miał obowiązek nieodpłatnego dostarczenia kopii
świadectwa właścicielowi lokalu nie póóniej niż sześć miesięcy od dnia
złożenia wniosku.

Uprości to procedurę sporządzania
świadectw. Zmiany w przepisach nie pozwolą też uchylić się zarządcy
nieruchomości od przekazania świadectwa energetycznego właścicielowi
lokalu.

Nowelizacja przewiduje też
uproszczone sposoby sporządzania świadectw dla grupy lokali o takim
samym zużyciu energii i jednakowych rozwiązaniach
konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych, czyli np.mieszkań
położonych w jednym budynku. W tym przypadku nie trzeba będzie
sporządzać świadectwa dla każdego lokalu. Ich właściciele będą mogli
zawrzeć porozumienie i zamówić jedno świadectwo, na podstawie którego
zostaną opracowane świadectwa energetyczne dla pozostałych lokali.