Przykładowe pytania na uprawnienia budowlane

500 PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ NA EGZAMIN TESTOWY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE Pytania są podzielone na działy: PRAWO BUDOWLANE PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE – WARUNKI TECHNICZNE POZOSTAŁE PRZEPISY WYKONAWCZE SKUTKI DZIAŁANIA ŻYWIOŁU SAMORZĄD ZAWODOWY W BUDOWNICTWIE WYROBY BUDOWLANE NORMALIZACJA CERTYFIKACJA GEODEZJA BHP – KODEKS PRACY – PRZEPISY WYKONAWCZE OCHRONA ŚRODOWISKA ZAOPATRZENIE W WODĘ – ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOZÓR TECHNICZNY AUTOSTRADY PŁATNE […]

Jak wypełnić książkę praktyki zawodowej

Jak wypełnić książkę praktyki zawodowej? W związku z dużą ilością zapytań odnośnie tego tematu postanowiłem opisać sposób na książkę praktyki zawodowej. Książkę można zakupić w Izbie lub zrobić własnoręcznie. Książka musi być zarejestrowana i opieczętowana w Izbie. Robimy to przed rozpoczęciem praktyki. Do Izby zanosimy dyplom ukończenia studiów w odpowiedniej specjalności  lub zaświadczenie ukończenia trzeciego […]

Kiedy można rozpocząć prace budowlane?

Kiedy można rozpocząć prace budowlane? Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem robót wykonywanych na podstawie zgłoszenia lub nie wymagających ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Decyzja o pozwoleniu na budowę staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia doręczenia jej stronom postępowania, o ile strony nie wniosą w tym terminie odwołania […]

Samowole budowlane legalizacja

Osoby, które dopuściły się samowoli budowlanych położonych na działkach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania będą mogły je zalegalizować. W nowym projekcie nowelizacji prawa budowlanego, zawarte są zmiany w zakresie dokumentów wymaganych do legalizacji samowoli budowlanych Warunki zabudowy Zgodnie z tą nowelizacją Prawa Budowlanego, właściciel samowoli położonej na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, będzie musiał […]

Czy dom jednorodzinny może posiadać cztery lokale?

Mieszkańcy jednej z ulic na jednym z warszawskich osiedli przypatrywali się, jak w ich pobliżu zaczął wyrastać budynek wielorodzinny. W takim przypadku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tą ulicę został uchwalony w czasach, kiedy domy jednorodzinne mogły posiadać aż cztery wydzielone lokale. Do 16 grudnia 2002 r. miało moc prawną rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 14 […]

Brak sankcji za niesporządzenie świadectwa energetycznego tylko do 2014 roku

Brak sankcji za niesporządzenie świadectwa energetycznego tylko do 2014 roku Do sprzedaży mieszkania na rynku wtórnym będzie niezbędne świadectwo energetyczne. Właściciele, którzy zamierzają sprzedać mieszkanie na rynku wtórnym lub wynająć go, będą zmuszeni sporządzić świadectwo energetyczne. – Chcemy wprowadzić obowiązek posiadania świadectwa energetycznego w przypadku wynajęcia mieszkania i zbycia go na rynku wtórnym. Za brak tego dokumentu nie […]

Certyfikaty energetyczne „EUR” czy są potrzebne?

Certyfikaty energetyczne „EUR” czy są potrzebne? Odroku 2009 budynki i lokale mieszkaniowe powinny posiadać paszport energetyczny. Sprzedać nieruchomość można i bez tego dokumentu. Certyfikat muszą mieć nowo oddawane do użytku budynki oraz te, które podlegają sprzedaży lub najmowi. świadectwo trzeba dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Brak świadectwa spowoduje […]

Certyfikaty energetyczne – ich rola

Od 2009 roku wprowadzono w Polsce obowiązek uzyskania certyfikatów energetycznych mieszkań i domów. Te wymogi prawne są wynikiem unijnej dyrektywy 2002/91/CE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zgodnie z jej treścią, państwa członkowskie są zobowiązane podjąć działania w celu zmniejszenia zużycia energii w budynkach. Wprowadzone świadectwa energetyczne spowodują poprawę stanu budynków już istniejących, oraz będą miały […]

Nie ma potrzeby tworzenia nowych definicji budowli

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są m.in. budynki oraz budowle. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiuje te pojęcia poprzez odesłanie do przepisów prawa budowlanego, przy czym w przypadku budowli jest to definicja otwarta. W praktyce obecna konstrukcja przepisów rodzi wątpliwości interpretacyjne przy ustalaniu podstawy opodatkowania, tzn. zaliczaniu konkretnych obiektów do budowli. Ministerstwo Finansów w […]

Koniec pozwoleń na budowę

Będzie można szybciej załatwić formalności budowlane, które obecnie trwają wiele miesięcy. Również prawo sąsiadów do blokowania inwestycji zostanie ograniczone. Nowelizacja przewiduje, że nie trzeba będzie się już starać o pozwolenia ani na budowę, ani na użytkowanie. W pierwszym wypadku wystarczy się udać do starosty, w drugim do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego i zarejestrować najpierw rozpoczęcie, […]