Przykładowe pytania na uprawnienia budowlane

500 PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ NA EGZAMIN TESTOWY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Pytania są podzielone na działy:

 • PRAWO BUDOWLANE
 • PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE – WARUNKI TECHNICZNE
 • POZOSTAŁE PRZEPISY WYKONAWCZE
 • SKUTKI DZIAŁANIA ŻYWIOŁU
 • SAMORZĄD ZAWODOWY W BUDOWNICTWIE
 • WYROBY BUDOWLANE
 • NORMALIZACJA
 • CERTYFIKACJA
 • GEODEZJA
 • BHP – KODEKS PRACY – PRZEPISY WYKONAWCZE
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • ZAOPATRZENIE W WODĘ – ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
 • OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 • DOZÓR TECHNICZNY
 • AUTOSTRADY PŁATNE
 • DROGI PUBLICZNE
 • ENERGETYKA
 • TELEKOMUNIKACJA
 • MATERIAŁY WYBUCHOWE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU PUBLICZNEGO
 • ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • OCHRONA ZABYTKÓW
 • KODEKS CYWILNY
 • KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Pytania na egzamin testowy

Przykładowe pytania na uprawnienia budowlane