Interbud - Uprawnienia budowlane - Programy dla budownictwa - akty prawne, prawo budowlane
mgr inż. Tomasz Romanowski
Nr uprawnień budowlanych: WAM/BO/0012/09
Witamy na stronie internetowej firmy InterBud

Tutaj można znaleóć aktualne akty prawne związane z budownictwem. Wszystkie akty prawne są w formacie PDF

Akt prawnyRozmiar pliku
Prawo Budowlane 420 KB
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tekst jednolity łącznie z przepisami wprowadzonymi zmianą z dnia 12 marca 2009 r. 745 KB

 
 


© Copyright 2014 by Interbud - Tomasz Romanowski