Certyfikaty energetyczne „EUR” czy są potrzebne?

Certyfikaty energetyczne „EUR” czy są potrzebne?

Odroku 2009 budynki i lokale
mieszkaniowe powinny posiadać paszport energetyczny. Sprzedać
nieruchomość można i bez tego dokumentu.

Certyfikat muszą mieć nowo oddawane do użytku budynki oraz te,
które podlegają sprzedaży lub najmowi.

świadectwo
trzeba dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku
o pozwolenie na użytkowanie. Brak świadectwa spowoduje to, że
nadzór budowlany nie wyda pozwolenia albo nie zaakceptuje
zawiadomienia.

O świadectwa powinny postarać się także
osoby, które rozpoczęły budowę przed 1 stycznia 2009 roku, a
teraz planują ją zakończyć. Także budynki oraz mieszkania
podlegające najmowi lub zbyciu powinny posiadać paszporty
energetyczne. Według prawa zbycie to nie tylko sprzedaż, ale
również darowizna.

Certyfikat energetyczny na 10 lat

Paszporty energetyczne dla budynków są ważne tylko przez
dziesięć lat. Jeśli w tym czasie zostaną przeprowadzone roboty
budowlane zmieniające standard energetyczny budynku, których koszt
będzie większy niż 25 procent wartości obiektu, to inwestor po
zakończeniu modernizacji będzie musiał uzyskać nowe świadectwo
energetyczne.

Jeśli w ciągu dziesięciu lat od wydania
świadectwa budynek nie będzie modernizowany to ważność
świadectwa energetycznego będzie przedłużana na kolejne dziesięć
lat, ale jego aktualność musi potwierdzić audytor energetyczny.

Bez sankcji

Nie wpadajmy jednak w panikę jeżeli chcemy wynająć lub
sprzedać dom, a nie mamy certyfikatu. Ustawa nie wprowadza sankcji
za nieposiadanie świadectwa energetycznego, np. w postaci
nieważności czynności prawnej. Tego typu sankcja była
przewidziana w nowelizacji Kodeksu cywilnego, która była
opracowywana łącznie z nowelizacją Prawa budowlanego. Nie została
ona jednak przyjęta.

Prawo budowlane mówi jedynie, że
nabywcy lub też najmującemu nieruchomości powinno być
udostępnione świadectwo energetyczne. Od niego więc tak naprawdę
zależy, czy chce by sprzedający lub najmujący postarał się o
świadectwo.